Keystone logo

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

A logo

Uvod

Institut

Autonomno telo UN-a osnovano 1963. godine, Institut Ujedinjenih nacija za obuku i istraživanje (vvv.unitar.org) je ruka za obuku sistema Ujedinjenih nacija i ima mandat da poboljša efikasnost UN-a kroz diplomatsku obuku i da poveća uticaj nacionalnih akcija kroz podizanje svesti javnosti, obrazovanje i obuku zvaničnika javne politike.

UNITAR pruža aktivnosti obuke i razvoja kapaciteta kako bi se pomoglo uglavnom zemljama u razvoju sa posebnom pažnjom na najmanje razvijene zemlje (LDC), malim ostrvskim državama u razvoju (SIDS) i drugim grupama i zajednicama koje su najugroženije, uključujući one u konfliktnim situacijama. Institut pokriva teme iz širokih oblasti podrške kapaciteta Agende 2030, jačanja multilateralizma, unapređenja održivosti životne sredine i zelenog razvoja, poboljšanja otpornosti i humanitarne pomoći, promovisanja održivog mira i promovisanja ekonomskog razvoja i socijalne uključenosti.

Takođe sprovodi istraživanje o inovativnim pristupima učenju, metodama i alatima, kao i primenjena istraživanja za rešavanje kritičnih pitanja, kao što su smanjenje rizika od katastrofa i humanitarne vanredne situacije.

Radimo u duhu da nikoga ne ostavljamo iza sebe i trudimo se da prvo stignemo do najudaljenijih. Da bismo to postigli, naš plan obuke zavisi i od podrške donatorima. Apelujemo na zemlje donatora i druge donatorske subjekte da nam pomognu kako bismo mogli da dizajniramo i pružimo visokokvalitetnu obuku, posebno u zemlje u posebnim situacijama.

Naša vizija

„Svet u kojem ljudi, institucije i organizacije osnaženi znanjem postižu rezultate za prevazilaženje globalnih izazova.“

Vizija kojoj Institut ima za cilj odražava nagon za rezultatima i programiranjem za razvijanje kapaciteta pojedinaca, institucija i organizacija u cilju prevazilaženja globalnih izazova.

Naša misija

„Razviti kapacitete za unapređenje globalnog donošenja odluka i podrška akcijama na nivou zemlje za oblikovanje bolje budućnosti.“

Naše osnovne funkcije

Institut:

  • dizajnira i pruža inovativnu obuku za rješavanje potreba pojedinaca, organizacija i institucija;
  • olakšava razmenu znanja i iskustva kroz umrežene i inovativne procese;
  • sprovodi istraživanja i pilota inovativne strategije učenja, pristupe i metodologije; i
  • savetuje i podržava vlade, UN i druge partnere sa uslugama zasnovanim na tehnologiji zasnovanim na znanju.

Danas je obim UNITAR programiranja zaista globalan sa dosegom celokupnog članstva Ujedinjenih nacija i sa preko 40.000 pojedinaca koji imaju koristi od pružanja oko 500 obuka i srodnih događaja godišnje. Programiranje Instituta nikada ranije nije bilo raznovrsno kao što je trenutno, sa širokim spektrom učenja i drugih vrsta događaja koji pokrivaju teme iz širokih oblasti multilateralizma; ekonomskog razvoja i socijalne uključenosti; održivosti životne sredine i zelenog razvoja; održivog mira; i istraživačkih i tehnoloških aplikacija.

Institut je takođe u velikoj meri diverzifikovao pružanje obuke, a kursevi e-učenja sada čine jednu trećinu svih događaja, a preko 5.000 učenika iz svih krajeva sveta koristilo je virtuelnom okruženju za učenje Instituta u 2012. godini. U obavljanju svoje misije, Institut prirodno stavlja veliki naglasak na isporuku proizvoda i usluga vezanih za učenje, prenošenje znanja, prenošenje veština i podizanje svesti sa ciljem da dovede do promena u ponašanju i da razvije druge kapacitete svojih korisnika.

Paralelno sa učenjem, Institut se takođe bavi obukom i drugim uslugama savetodavne podrške vladama u postizanju širih rezultata društvenog i ekonomskog razvoja, kao što je razvoj institucionalnih kapaciteta.

Lokacije

  • UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

  • Switzerland Online

  • San José

  • Laxenburg

  • Universidad Europea de Valencia, , Valencia

Pitanja